STARTOVNÍ ČÍSLO.cz
Webový informační systém Autoklubu ČR

AČR ©2024

Souhlasem s registrací potvrzuji, že souhlasím, aby Autoklub České republiky a společnost Gironi s.r.o. jako správci dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění evidovali, shromažďovali a zpracovávali mé osobní údaje, které jsem jim vyplněním této žádosti dobrovolně postoupil. Tyto osobní údaje slouží pouze pro potřebu AČR danou jeho předmětem činnosti, mohou být použity v rámci sportovně technické problematiky dle MSŘ a NSŘ, zveřejněny v Ročence a na webových stránkách AČR, které jsou oficiálním informačním zdrojem AČR.
Dále pak na portálech (webových stránkách) společnosti Gironi s.r.o. (StartovniCislo.cz, Supermoto.cz a CzechMX.cz).
 
Zárověň souhlasím, aby v případě potřeby změn, byl poskytnuta moje emailová adresa třetí straně.
 
Prohlašuji, že jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle zákona č.101/200 Sb.
 
Zavřít
Registrace startovního čísla -
Startovní číslo 
Rok: *© 2024
Disciplina: *©
Třída: *©
Číslo: *©
Motocykl: *
Jezdec 
Jméno: *
Příjmení: *
Národnost: *
Email: * hugo@­seznam.cz, hugo@­hotmail.com
Narozen: * 19.7.2024 nebo třeba 19.7 a rok se doplní sám
Týmová licence:
Federace: *
Spolujezdec 
Spolujezdec:   
Jméno: *
Příjmení: *
Národnost: *
Email: hugo@­seznam.cz, hugo@­hotmail.com
Narozen: * 19.7.2024 nebo třeba 19.7 a rok se doplní sám
Týmová licence (spolujezdec):
Federace:
Souhlas 
Souhlas:   *